2 புதியவர்கள், 1 பொறுப்பாளர் CCSD பள்ளி நிர்வாகக் குழு அறங்காவலர்களாக பதவியேற்றனர்

 பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா புதிதாகப் பதவியேற்பதற்காக ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு ஒரு ஆதரவாளரைக் கட்டிப்பிடித்தார் ... ஜனவரி 3, 2023, செவ்வாய்க் கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறங்காவலர்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்வதற்காக சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா ஒரு ஆதரவாளரைக் கட்டிப்பிடித்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் Irene Bustamante Adams, மையத்தில், ஜெனிஃபர் ஜார்ஜர், இடமிருந்து, பிரையன் மைலி மற்றும் ரமோனா எஸ்பார்சா ஆகியோருடன் ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார். லாஸ் வேகாஸ், செவ்வாய், ஜனவரி 3, 2023. (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் மற்ற அறங்காவலர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா தனது அம்மா மிர்னா குய்குயியைக் கட்டிப்பிடித்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் மற்ற அறங்காவலர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா தனது சகோதரர் ஜெய்ர் குய்குயை அணைத்துக் கொண்டார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸ் நீதி நீதிமன்ற நீதிபதி மெலிசா சரகோசா, ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், மாவட்ட F க்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலரான ஐரீன் புஸ்டமண்டே ஆடம்ஸுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்- ஜர்னல்) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸ் நீதி நீதிமன்ற நீதிபதி மெலிசா சரகோசா, ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், மாவட்ட F க்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் ஐரீன் புஸ்டமண்டே ஆடம்ஸுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்- ஜர்னல்) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை, மாவட்ட ஜிக்கான பள்ளிக் குழு அறங்காவலராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள லிண்டா கவாஸோஸுக்கு கிளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கியர்னி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-ஜர்னல் ) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்கிழமை பதவியேற்ற பிறகு, கிளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கியர்னி, மாவட்ட ஜிக்கான பள்ளி வாரிய அறங்காவலராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள லிண்டா கவாசோஸைக் கட்டிப்பிடிக்கச் செல்கிறார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன் /Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜனவரி 3, 2023, செவ்வாய்கிழமை பதவியேற்ற பிறகு, கிளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கியர்னி, மாவட்ட ஜிக்கான பள்ளி வாரிய அறங்காவலராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள லிண்டா கவாசோஸைக் கட்டிப்பிடித்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை, மாவட்ட ஜிக்கான பள்ளி வாரிய அறங்காவலராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள லிண்டா கவாஸோஸுக்கு கிளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கியர்னி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை ) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க் கிழமை, க்ளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கீர்னி, மாவட்ட D க்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலரான பிரெண்டா ஜமோராவுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை ) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை பதவியேற்ற பிறகு, டிஸ்டிரிக்ட் டிக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோராவைக் கட்டிப்பிடிக்க கிளார்க் கவுண்டி மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி கார்லி கீர்னி செல்கிறார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-ஜர்னல்) @rookie__rae ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்தில், மாவட்ட Dக்காக புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிக் குழு அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா கலந்துகொண்டார். (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae மாவட்ட F க்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் Irene Bustamante Adams, செவ்வாய்க்கிழமை, ஜனவரி 3, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள Edward A. Greer கல்வி மையத்தில் அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்களும் பதவியேற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களிடம் உரையாற்றுகிறார். 2023. (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் ரிவியூ-ஜர்னல்) @rookie__rae மாவட்ட F க்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் Irene Bustamante Adams, செவ்வாய்க்கிழமை, ஜனவரி 3, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள Edward A. Greer கல்வி மையத்தில் அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்களும் பதவியேற்றுக்கொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களிடம் உரையாற்றுகிறார். 2023. (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் ரிவியூ-ஜர்னல்) @rookie__rae ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்தில், மாவட்ட Dக்காக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா கலந்துகொண்டவர்களிடம் உரையாற்றுகிறார். (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae ஜன. 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்தில், மாவட்ட Dக்காக புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிக் குழு அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா கலந்துகொண்டார். (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae ஜனவரி 3, 2023, செவ்வாய்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளி வாரிய அறங்காவலர்கள் பதவியேற்ற சிறப்புப் பள்ளி வாரியக் கூட்டத்தில் பொதுக் கருத்துரையின் போது ஒரு பெண் பேசுகிறார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் ரிவியூ-ஜர்னல் ) @rookie__rae லோலா ப்ரூக்ஸ், இடமிருந்து மாவட்ட E க்கான பள்ளிக் குழு அறங்காவலர், Evelyn Morales, மாவட்ட Cக்கான பள்ளிக் குழு அறங்காவலர், மற்றும் மாவட்ட Dக்கான பள்ளிக் குழு அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா, புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளியின் சிறப்புக் கூட்டத்தில் பொதுக் கருத்துரையின் போது ஒரு பெண் பேசுவதைக் கேளுங்கள் ஜனவரி 3, 2023, செவ்வாய்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் குழு அறங்காவலர்கள் பதவியேற்றனர். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் செவ்வாயன்று, ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில், டிஸ்டிரிக்ட் டிக்கு புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிக் குழு அறங்காவலர் பிரெண்டா ஜமோரா, ஒரு சிறப்புக் கூட்டத்தில் அறங்காவலர்களுக்குப் பேச்சாளர் பேசும்போது உணர்ச்சிப்பூர்வமாக நடந்துகொள்கிறார். . 3, 2023. (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் ரிவியூ-ஜர்னல்) @rookie__rae ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் மற்ற உறுப்பினர்களும் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்ட சிறப்புக் கூட்டத்தில் பொதுக் கருத்துரையின் போது பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் லிண்டா கவாசோஸ் ஒரு பேச்சாளருக்குப் பதிலளித்தார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-பத்திரிக்கை) @rookie__rae லாஸ் வேகாஸ் அகாடமியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தி ஸ்டார் ஸ்பாங்கிள்ட் பேனரைப் பாடும் சிறப்புப் பள்ளி வாரியக் கூட்டத்தில், அவரும் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்ற நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்களும் லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில், ஜனவரி 3, 2023 செவ்வாய்க்கிழமை பதவியேற்றனர். (ரேச்சல் ஆஸ்டன் /Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae ஜனவரி 3, 2023, செவ்வாய்கிழமை, லாஸ் வேகாஸில் உள்ள எட்வர்ட் ஏ. கிரேர் கல்வி மையத்தில் அவரும் மற்ற அறங்காவலர்களும் பதவியேற்ற சிறப்புக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, பள்ளி வாரிய அறங்காவலர் லிண்டா கவாசோஸ் ஆதரவாளர்களுடன் பேசுகிறார். (ரேச்சல் ஆஸ்டன்/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்- ஜர்னல்) @rookie__rae

செவ்வாயன்று கிளார்க் கவுண்டி பள்ளி மாவட்டத்தை மேற்பார்வையிடும் குழுவில் இரண்டு புதியவர்களும் ஒரு பொறுப்பாளரும் பதவியேற்றனர், இது செயலிழப்பு மற்றும் விரோதத்தால் வகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஆண்டைத் தொடர்ந்து ஒரு புதிய சகாப்தத்திற்கான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது.அறங்காவலர்களான Irene Bustamante Adams மற்றும் Brenda Zamora ஆகியோர் குழு உறுப்பினர்களாக முதல் நான்கு ஆண்டு காலத்திற்கு பதவியேற்றனர், அதே நேரத்தில் தற்போதைய அறங்காவலர் Linda Cavazos தனது இரண்டாவது முழு காலத்திற்கு மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் பதவியேற்றார்.தற்போதைய அறங்காவலர்களான ஐரீன் செபெடா மற்றும் டேனியல் ஃபோர்டு ஆகியோருடன் நவம்பரில் மூன்று வாரிய இடங்கள் மறுதேர்தலுக்கு இருந்தன தங்கள் இடங்களை இழக்கிறார்கள் சமோரா மற்றும் புஸ்டமண்டே ஆடம்ஸ் ஆகியோருக்கு சவால் விடப்பட்டது, அதே சமயம் கேவாசோஸ் தனது இடத்தை சவாலான கிரெக் வைமனுக்கு எதிராக வெற்றிகரமாக பாதுகாத்தார்.தேர்தல் சாத்தியம் இருந்தது அதிகார சமநிலையை உயர்த்தவும் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ஜீசஸ் ஜாராவின் வேலைவாய்ப்பின் தலைவிதி உட்பட அதன் பல உயர் முடிவுகளைப் பார்த்த குழுவில், குறுகிய 4-3 வாக்குகளில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

நம்பிக்கையின் வளிமண்டலம்நீல ஜேயின் ஆன்மீக அர்த்தம்

ஆனால், செவ்வாய்கிழமை வாரிய அறையின் சூழல் நம்பிக்கை மற்றும் வாழ்த்துகள் நிறைந்ததாக இருந்தது, குடும்பம் மற்றும் பள்ளி சமூக உறுப்பினர்கள் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அறங்காவலர்களைத் தழுவிக்கொண்டனர், இது கடந்த இரண்டு வருடங்களாக பல கூட்டங்களை வகைப்படுத்திய பதட்டமான காற்றிலிருந்து முற்றிலும் விலகியது.

உள்ளூர் தொழிலாளர் மேம்பாட்டு வாரியத்திற்கு தலைமை தாங்கும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான Bustamante Adams, சட்டமன்றத்தில் தனது அனுபவம் பாலம் கட்டும் பணியாளராக இருக்க உதவும் என்றார். மாவட்டம் மற்றும் சட்டமன்றம் சட்டமியற்றுபவர்களைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது, ​​மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்படும் பணம் சரியாகப் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்குத் தேவையான தகவல் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை.

ஆகஸ்ட் 12, 2016 அன்று எனது ஹோட்டல் முன்பதிவு

'ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பது எனக்கு தெரியும், மேலும் தகவல் வேண்டும் மற்றும் மிகவும் சரியான நேரத்தில் முடிவுகளை எடுக்க தகவல் தேவை,' என்று அவர் கூறினார்.Bustamante Adams இன் முன்னாள் சட்டமன்ற சகாக்களில் ஒருவராவது, முன்னாள் மாநில செனட். Mo Denis, முன்பு செனட் கல்விக் குழுவின் தலைவராக இருந்தவர், செவ்வாய் கிழமை விழாவில் கலந்து கொண்டார்.

பள்ளி சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் பொதுக் கருத்துரையின் போது குழுவிடம் பேசியதால் குறிப்புகளை எடுத்த ஒரே அறங்காவலர் Bustamante Adams ஆவார்.

'நான் கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன், ஆலோசனைகளை எழுத உத்தேசித்துள்ளேன், அதனால் அடுத்த முறை உரையாடும்போது அந்த நபர் ஆர்வமாக இருப்பதை நினைவில் கொள்கிறேன்,' என்று அவர் கூறினார். 'இது என் பாணி மட்டுமே.'

வரவேற்கும் புதிய குரல்கள்

கடந்த ஆண்டு நேரில் வகுப்புகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதன் மூலம் குழுவைத் தலைவராக வழிநடத்திய கவாசோஸுக்கு, ஜாராவை பணிநீக்கம் செய்து மீண்டும் பணியமர்த்துவதற்கான சர்ச்சைக்குரிய முடிவு, செவ்வாய் கிழமை பதவியேற்றது ஒரு உணர்ச்சிகரமான விவகாரம்.

ஜனவரி 13 என்ன ராசி

அவர் பதவியேற்றதும், மேடையில் இருந்து பார்வையாளர்களிடம் உரையாற்றும்போதும் கவாசோஸ் கண்ணீர் விட்டார்.

'மக்கள் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த கவுரவம்,' என்று அவர் கூறினார். “நாங்கள் இங்கு முக்கியமானவர்கள் அல்ல. நீங்கள் தான். நாங்கள் உங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம்.

செவ்வாய் கிழமையன்று அறையின் வளிமண்டலம் ஒவ்வொரு குரலையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை முன்னறிவித்ததற்கு நன்றியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் இருப்பதாக கவாசோஸ் கூறினார்.

'...புதிய முன்னோக்குகள், புதிய குரல்கள், ஒருவேளை இது பலகைக்கு ஒரு புதிய தொனியைக் கொண்டுவரும் என்று நான் நம்புகிறேன்,' என்று அவர் கூறினார்.

ஆனால், முற்போக்கான வழக்கறிஞரும் மாவட்டப் பெற்றோருமான ஜமோரா தான் பதவியேற்க முதல் முயற்சியை மேற்கொண்டார், அவர் பதவியேற்ற பிறகு செவ்வாயன்று கூடியிருந்த பார்வையாளர்களிடமிருந்து அதிக ஆரவாரத்தையும் கைதட்டலையும் பெற்றார்.

மாவட்ட ஆசிரியை ரியான் ஃப்ரோமோல்ட்ஸ், பள்ளி வாரியக் கூட்டங்களில் ஜமோரா ஒரு அங்கமாக இருந்த நாட்களை நினைவு கூர்ந்தார். ஃப்ரமோல்ட்ஸ் ஜமோராவை ஒரு நாள் பதவிக்கு போட்டியிடும் எந்தவொரு சமூக உறுப்பினர்களுக்கும் ஒரு உத்வேகம் என்று அழைத்தார்.

945 தேவதை எண்

“நீங்கள் ஒரு தொழில் அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபராக இருக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஒரு சமூக உறுப்பினராக இருக்கலாம், ”என்று அவர் கூறினார். 'நீங்கள் மாற்றத்திற்காக போராடலாம், இப்போது நீங்கள் எங்கள் அனைவருக்காகவும் போராடுகிறீர்கள்.'

புதிய பாராட்டு

ஜமோரா, பதவிக்கு போட்டியிடுவதும், பொது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிகாரியாக இருப்பதும், திரைக்குப் பின்னால் வேலை செய்வதிலிருந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகும் என்றார்.

'இப்போது நான் இங்கே இருக்கிறேன், நான் அதை மிகவும் பாராட்டுகிறேன்,' என்று அவர் கூறினார்.

417 இன் பொருள்

வேட்பாளர்கள் பதவியேற்றதைத் தொடர்ந்து, துணைத் தலைவர் ஈவ்லின் கார்சியா மொரேல்ஸ், கூட்டத்தை முடிப்பதற்கான நடைமுறைப் பிரேரணையை உருவாக்குவதற்கு Bustamante Adams மற்றும் Zamora ஆகியோருக்கு வாய்ப்பளித்தார்.

'நான் கூட்டத்தை முடிக்க ஒரு இயக்கம் செய்வேன் ... கூட்டத்தை ஒத்திவைக்கிறேன், மன்னிக்கவும்,' என்று ஜமோரா கூறினார்.

'நாங்கள் புள்ளியைப் பெறுகிறோம்,' கார்சியா மோரல்ஸ் கூறினார். 'நல்ல வேலை. நல்ல வேலை.'

லோரெய்ன் லோங்கியை 702-387-5298 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது llonghi@reviewjournal.com . அவளைப் பின்தொடரவும் @லோலோங்கி ட்விட்டரில்.