வகுப்பு 3A கால்பந்து தரவரிசை: மோபா பள்ளத்தாக்கு இளம் ஆனால் இன்னும் நம்பர் 1

Moapa Valley கடந்த ஆண்டு 12-0 சீசன் மற்றும் மாநில சாம்பியன்ஷிப்பிற்குப் பிறகு ஒரு ஆழமான மற்றும் திறமையான மூத்த வகுப்பை இழந்தது, ஆனால் பருவத்தைத் திறக்க இன்னும் நம்பர் 1 ஆக உள்ளது.

மேலும் படிக்க