டிக் கால்வர்ட் சொல்லும் வரை நீங்கள் உண்மையில் ஒரு கிளர்ச்சியாளர் அல்ல

52 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஓய்வு பெறும் UNLV இன் பொது முகவரி அறிவிப்பாளரான டிக் கால்வர்ட், கிளர்ச்சியாளர்களின் புகழ்பெற்ற கடந்த காலத்திற்கு ஒரு பாலமாக இருந்தார்.

மேலும் படிக்க

RJ விளையாட்டு கட்டுரையாளர் ரான் கான்டோவ்ஸ்கி ரைட் டவுன் மெமரி லேனுடன் விடைபெறுகிறார்

35 ஆண்டுகளில், விமர்சனம்-பத்திரிக்கை விளையாட்டு கட்டுரையாளர் அதையெல்லாம் பார்த்தார் மற்றும் கேட்டார். அவர் ஓய்வு பெறும்போது, ​​அவர் மறக்கமுடியாத சில சந்திப்புகள் மற்றும் கதைகளை விவரிக்கிறார்.

மேலும் படிக்க