லாஸ் வேகாஸில் நடந்த பில்லி கிரஹாம் சிலுவைப் போரில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர்

1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்)1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) 1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) 1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) 1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) 1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) 1980 இல் லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டரில் ரெவ். பில்லி கிரஹாமைக் கேட்க கிட்டத்தட்ட 7,200 பேர் கூடினர். (ஸ்காட் ஹென்றி/லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ்) ரெ. ரெ. ரெ.

ரெவ். பில்லி கிரஹாம், மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரசங்கங்களுடன் நாடு முழுவதும் அரங்கங்களை நிரப்பினார், அவர் தனது சிலுவைப் போரை-அவர் அழைத்தபடி-இரண்டு முறை லாஸ் வேகாஸுக்கு கொண்டு வந்தார்.என்சி, மான்ட்ரீட்டில் உள்ள தனது வீட்டில் 99 வயதில் புதன்கிழமை அதிகாலை இறந்த கிரஹாம், 1978 மற்றும் 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் சின் சிட்டிக்கு விஜயம் செய்தார்.பிப்ரவரி 1978 சிலுவைப்போர் சுமார் 63,000 பேரை லாஸ் வேகாஸ் கன்வென்ஷன் சென்டருக்கு நற்செய்தியாளர் பேசுவதைக் கவர்ந்தது, இதில் 3,500 பேர் கிறிஸ்துவுக்காக முடிவெடுக்க முன்வந்தனர் என்று லாஸ் வேகாஸ் விமர்சனம்-இதழ் தெரிவித்தது.நாட்டுப்புற இசை ஜாம்பவான் ஜானி கேஷ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கலைஞர்களில் ஒருவர்.

நிகழ்வு அமைப்பாளர்களின் கூற்றுப்படி, இரண்டாவது லாஸ் வேகாஸ் சிலுவைப் போர், நவம்பர் 1980 இல், அதே இடத்திற்கு 45,500 க்கும் அதிகமானவர்களை ஈர்த்தது. இது ஏறக்குறைய 28,000 மக்களை ஈர்த்த ரெனோவில் சுவிசேஷகரின் முதல் சிலுவைப் போரின் பின்னணியில் வந்தது.தேவதை எண் 924

மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் நகரத்திற்கு விஜயம் செய்த கிரஹாம், அவர் ஒரே நகரத்தில் இரண்டு அறப்போராட்டங்களை அரிதாகவே நடத்தியதாகக் கூறினார், ஆனால் நாங்கள் லாஸ் வேகாஸுக்குத் திரும்பியதாகக் கூறினார், ஏனென்றால் நாங்கள் (1978 இல்) ஒரு முடிக்கப்படாத பணியை விட்டு வெளியேறினோம். .

அவர் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக நகரத்திற்கு திரும்பவில்லை என்று கூறினார்.

வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு பற்றி பேச நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம், அவர் விமர்சனம்-பத்திரிகை மூலம் மேற்கோள் காட்டப்பட்டது. உங்கள் நித்திய ஆன்மாவுடன் நீங்கள் சூதாட்டம் நடத்துவது மிகப்பெரிய சூதாட்டமாகும்.